Úvod do tisku

on .

Stručný přehled tiskového principu
Tiskové procesy – základní dělení polygrafických reprodukčních procesů
Historické dělení tiskových, polygrafických technologií se dlouhé roky dělí podle přenosového média, které barvu doručilo na potiskovaný povrch.

Tisk z výšky
Tato forma využívá vyvýšené místa šablony na přenos barvy na potištěné médium. Místa, která se nebudou tisknout, jsou odstraněné. Procesem přípravy tiskové šablony je tedy vyškrabávání, vylupování, vyřezávání, vyleptávání prázdných míst. Hotová šablona potom přejde pod určitým tlakem přes plochu, která obsahuje nános (film) barvy. Ta se přenese na vyvýšené plochy, přičemž nižší místa zůstanou bez barvy. Barva z vyvýšených míst se potom protlačí na finální médium (papír, plast…). Tisk z výšky využívají například polygrafické technologie knihtisku, ale také umělecké grafické technologie jako třeba linoryt.
Sítotisk
Sítotisk je všeobecně považována za jistou specifickou formu tisku z plochy, respektive tzv. průtisk. Barva prochází napříč šablonou, tiskovou plochou jsou tedy prázdná místa na její ploše. Základ šablony tvoří síťovina. Polyesterová respektive nylonová vlákna tvoří husté síto, které je napnuté na pevném rámě. Šířka a hustota vláken určuje objem nánosu barevné hmoty, ale zároveň i jemnost vykreslení detailů.
Na síťovinu se nanáší tenká vrstva světlocitlivé emulze, které po zaschnutí vytvoří rovnou plochu, na kterou se světlem přenese tiskový motiv prostřednictvím pozitivního filmu. Světlo přes průsvitná místa exponuje obraz na citlivou plochu a následkem toho emulze na osvětlených místech vytvrdne. Následně se šablona navlhčí a vodou se vymyjí nevytvrzená místa. Vznikne průniková šablona, které je připravená na exponovaný motiv reprodukovat. Zůstává již jen nanést na exponované síto hmotu barvy a tlakem ji protlačit skrz prázdná místa na potisknutelné médium. Protlačování se realizuje gumovou stěrkou, jejíž vlastnosti přimějí barvu projít skrz dírky mezi vlákny síťoviny. Na objem protlačované barvy, ale i vizuální vlastnosti natisknuté plochy má výrazný vliv tvrdost, tvarová flexibilita i tvar zaoblení stěrky.

 

https://okdesign.cz/vyroba-pro-reklamu