Namiřte svou firmu správným směrem

on .

Existenční podmínkou, kterou si často někteří neuvědomují, je dlouhodobá strategie podniku. Vytváří se na základě situační analýzy. Výsledky z této analýzy by měly ukázat poslání a vize společnosti. Strategie podniku vám zaručí stanovení dlouhodobých cílů, průběhu jednotlivých aktivit a kam přemístit a soustředit podnikové zdroje. Víceméně se jedná o připravenost podniku na budoucí vývoj. Strategie také slouží k tomu, aby společnost uměla reagovat na změny a uměla se s nimi vypořádat. Vzato metaforicky, tak podnik je loď a strategie je směr, kterým se musí loď vydat, aby dorazila úspěšně do předem vytyčeného cíle.