Vytápění průmyslové haly – co to přinese?

on .

Průmyslové haly by měly být nejen dobře odvětrané, ale rovněž by jim nemělo chybět ani vhodné
vytápění. Ve většině výroben nebo skladovacích prostor je nutné vytvořit vhodné prostředí ať už pro
pracovníky nebo pro skladované materiály, případně zboží.

 


Vytápění průmyslových hal by však nemělo být kvalitní pouze z hlediska funkce, ale rovněž by mělo být, pokud
možno co nejekologičtější. Konec konců, každým rokem jsou normy čím dál tím přísnější a dnes je
tedy prakticky nemožné využívat vyloženě zastaralé topné systémy.


Navíc slovíčko „ekologie“ zde není použito pouze jako módní doplněk. Ekologičtější způsob
vytápění hal je rovněž i daleko ekonomičtější, což je zaklínadlo, které slyší rád každá provozovatel.


Snížení tepelných ztrát


Trendem posledních let je zateplování budov, a to samozřejmě nejen obytných, případně
kancelářských, ale samozřejmě i různých výroben. Je to logický krok, jelikož i drobnější tepelné
ztráty mohou představovat významnou položku na účtu. Krom lepších izolací se zvláště pak v
halách používá i další metoda, která vede k úsporám, a sice rekuperace tepla.


Zní to docela složitě, ale je to v podstatě banální princip. Jedná se o znovuzískání tepla, které se dá
použít nejen k vytápění komplexu, ale rovněž třeba k ohřevu vodu. Jedná se o velice efektivní
systém, který dokáže ušetřit nemalé peníze.


Nejde samozřejmě o všelék, vždy bude docházet k nějakým tepelným ztrátám, ale kombinace
vhodné izolace a reputace tepla se ukazuje z dlouhodobého hlediska jako nejekonomičtější.


Alternativy


Samozřejmě, že ne každý si může dovolit vybrat si řešení v podobě vzduchotechnických jednotek s
reputací tepla. Je možné haly vytápět i klasičtějšími způsoby, které sice nejsou tak ekologické/
spořivé, ale zase jsou cenově dostupnější.


Sem patří tradiční teplovzdušné vytápění nebo třeba modernější sálavé vytápění, které nezahřívá
vzduch, ale předměty, na které míří.