Jak označit sídlo firmy?

on .

oznaceni sidla firmy

Existuje několik zákonem stanovených podmínek, které je třeba splňovat při označení sídla firmy. Zvenčí by každá provozovna měla mít viditelný název značky či obchodní firmy se jménem a příjmením provozovatele či tzv. zodpovědného vedoucího. Sídlo by mělo mít zvenčí viditelné identifikační číslo, které mu bylo při zápisu přiděleno.

Všechny mobilní provozovny, tedy přemístitelné prodejní jednotky, které nejsou na jednom místě déle než tři měsíce, musí být označeny údajem o sídle či místě podnikání, kde působí jeho organizační složka.
Všechny prodejny musí mít také viditelně zobrazenou pracovní dobu určenou pro styk se spotřebiteli. U hotelů, penzionů a jiných ubytovacích zařízení by měla být takto umístěna také kategorie daného ubytování.